Hírek

Elérhetőségek

Meghívó képviselő testületi ülésre 2020. augusztus 27.

MEGHÍVÓ

Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-én (csütörtökön) 17.00 órakor soros testületi ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Kóka Községháza tanácskozó terme (2243 Kóka, Dózsa György út 1.)

Az ülésen az alábbi napirendek kerülnek megtárgyalásra:

1,) Beszámoló a 2020. II. negyedévben elvégzett munkákról és a lejárt határidejű határozatokról

      Előadó: polgármester

 

2.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása

      Előadó: polgármester

 

3.) Óvodai csoportlétszámok 20 %-al történő emelésének fenntartói engedélyezése

     Előadó: Óvodavezető

 

4.) Településrendezési eszközök módosítása, beérkezett árajánlatokról döntés

      Előadó: polgármester

 

5.) Új bölcsőde –építés közbeszerzésének eredményhirdetése, feladat biztosítás a kivitelezésre

      Előadó: polgármester

 

6. ) Közterületi kamerákról szóló rendelet

      Előadó: polgármester

 

7.)  Kókai Családsegítő létszámigénye

      Előadó: polgármester

      Meghívott: Roznik Mihályné Ságodi Zsuzsanna a Kókai Családsegítő munkatársa

 

8.) Szociális tüzifa pályázatról döntés 

      Előadó: polgármester

 

9.) „ Magyar Falu ” és a Belügyminisztérium ” pályázatai benyújtásáról döntés

     

  • Óvoda felújítás+ csoportszobával bővítés (MF)
  • Kerékpárút építése (MF)
  • Orvosi rendelő építése (2021.- évi pályázat előkészítése) (MF)
  • Konyha + étkező építés (2021.- évi pályázat előkészítése) (BM)

      Előadó: polgármester

 

10.) Ingatlan értékesítések

       Előadó: polgármester

 

11.) Kóka Község Önkormányzata és a Községi Sportkör közötti bérleti szerződések

       Előadó: polgármester

 

12.) Képviselő-testületi határozat a Helytörténeti Gyűjtemény támogatására

      Előadó: polgármester

 

13.) Kóka Községi Kft-vel kötött közművelődési megállapodás módosítása

      Előadó: polgármester

 

14.) Magyar Falu Program- Legelő utca út felújításra közbeszerzési eljárás

      Előadó: polgármester

 

      15.) Kóka Község Önkormányzat étkezési nyersanyagnormáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (XI. 27.) számú Önkormányzati rendeletének módosítása.

  Előadó: polgármester

 

  17.) Gördülő Fejlesztési Terv

        Előadó: polgármester

 

 

Zárt ülés:

1.) Fellebbezés szociális ügyben

 

Kóka, 2020. augusztus 18.

 

      Juhász Ildikó sk.

                                                                                           polgármester