Hírek

Elérhetőségek

Meghívó képviselő testületi ülésre 2018. június 28.

MEGHÍVÓ

 

Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 28-án (csütörtök) 18.00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Kóka Községháza tanácskozó terme

 

Az ülésen az alábbi napirendek kerülnek megtárgyalásra:

 

  1. Védőnői állás betöltése Kóka II. védőnői körzetben

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkákról

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről szóló 2/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. Rendelet alkotása a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. Beszámoló a DTKH Zrt 2017. évi tevékenységéről 

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Kóka településen nyújtott 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. Szerződéskötés Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központtal népkonyha szolgáltatásra

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. Kóka Község Önkormányzata Házi Segítségnyújtás és a Szociális étkeztetés szolgáltatása szakmai programjainak az elfogadása

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. Építési övezet módosítása Kóka 1903/2 hrsz területére vonatkozóan. Településrendezési eszközök részleges módosítása tárgyalásos eljárásban a 314/2012  (XI.8) kormányrendelet alapján a 2013. január 1-től hatályos tartalmi követelményeknek megfelelően

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

 

  1. Egyebek

 

Kóka, 2018. június 22.

 

      Juhász Ildikó sk.

        polgármester