Hírek

Elérhetőségek

Meghívó képviselő testületi ülésre

Kóka címere

MEGHÍVÓ

 

Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 26-án (csütörtök) 18.00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Kóka Községháza tanácskozó terme

 

Az ülésen az alábbi napirendek kerülnek megtárgyalásra:

  1. Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a 2018. I. negyedévben lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. Beszámoló a Nagykátai Rendőrkapitányság 2017. évi szakmai tevékenységéről és Kóka település közbiztonságának helyzetéről.

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. Beszámoló a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagykátai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. A Kóka Község Önkormányzata gyámügyi és gyermekvédelmi feladatai ellátásának az értékelése

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. Kóka teljes közigazgatási területére vonatkozó, a hatályos jogszabályoknak megfelelőm településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök módosítása a 314/2012 (XI.8) kormányrendelet alapján a 2013. január 1-től hatályos tartalmi követelményeknek megfelelően. Beérkezett kérelmek megtárgyalása.

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. Takács István (2100 Gödöllő, Ibolya u.11.) kérelmére a tulajdonában levő 511 hrsz-ú ingatlan tekintetében 3 éves beépítési kötelezettség és 3 éves elidegenítési tilalom törlésére.

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. A kitekintő adatok adósságot keletkeztető ügyletekről és a saját bevételekről szóló 29/2018. (II. 18.) számú határozat módosítása.

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. Adomány nyújtása a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

  1. Pályázat benyújtása az önkormányzati ellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018. című pályázati kiírás alapján.

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

 

Kóka, 2018. április 20.

 

      Juhász Ildikó sk.

        polgármester