Hírek

Elérhetőségek

Meghívó képviselő testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 22-én (csütörtök) 18.00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Kóka Községháza tanácskozó terme

 

Az ülésen az alábbi napirendek kerülnek tárgyalásra:

1. Beszámoló a két ülés között végzett munkákról

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

2. A civil szervezetek beszámolója a 2017. évi elnyert támogatás felhasználásáról, a 2018. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálása

 Előadó: Juhász Ildikó polgármester

3. Kóka teljes közigazgatási területére vonatkozó, a hatályos jogszabályoknak megfelelőm településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök módosítása a 314/2012 (XI.8) kormányrendelet alapján a 2013. január 1-től hatályos tartalmi követelményeknek megfelelően. Beérkezett kérelmek megtárgyalása.

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

4. Kókai Községi Óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

5. Kóka Község Önkormányzatának 2018. évi összesített közbeszerzési terve

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

6. Döntés a TRV Zrt kérelme alapján tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

7. Czakó Sándorné és Pozsgai János György 2243 Kóka, 2381 hrsz-ú ingatlanának felajánlása az Önkormányzat részére

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

8.Fenyvesi Andrea (1164 Budapest, Vidámvásár u. 11/a) kérelme telekcsere ügyében

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

9. Szabó Katalin kártérítési igénye

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

10. Kovács Ádám kártérítési igénye

Előadó: Juhász Ildikó polgármester

 

Kóka, 2018. március 14.

 

 

Juhász Ildikó sk.

polgármester