Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 25-én (csütörtök) 18.00 órakor képviselő-testületi ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Kóka Községháza tanácskozó terme

Az ülésen az alábbi napirendek kerülnek tárgyalásra: 

1.)    beszámoló a 2017. IV. negyedévben végzett munkákról és a lejárt határidejű határozatokról  
Előadó: Juhász Ildikó polgármester

2.)    A Kókai Kossuth Lajos Általános Iskola 2018/2019-es tanévre vonatkozó felvételi körzete tervezetének véleményezése.
Előadó: Juhász Ildikó polgármester

3.)    2018. évre vonatkozóan a belső ellenőr megbízása
Előadó: Juhász Ildikó polgármester

4.)    Kóka Község Önkormányzata és a Kókai Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: Juhász Ildikó polgármester

5.)    A Kóka Községi Óvoda nyári zárva tartásának a meghatározása
Előadó: Juhász Ildikó polgármester

6.)    A Kókai Polgármesteri Hivatal 2018. évi igazgatási szünetének meghatározása
Előadó: Kiss Imre jegyző

7.)    Beszámoló a Kókai Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előadó: Kiss Imre jegyző

8.)    A 2018. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
Előadó: Kiss Imre jegyző

9.)    Kóka Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló)
Előadó: Juhász Ildikó polgármester

10.)    A Szociális, Oktatási és Jogi Bizottság új külsős bizottsági tagjának a megválasztása
Előadó: Juhász Ildikó polgármester

Kóka, 2018. január 19.
     

Juhász Ildikó sk.
  polgármester