Hírek

Események

 • Kókai Múzeumok Éjszakája

  Civil ház Kóka, Kossuth L. u. 57.

  Töltsön velünk egy kellemes - kulturális programokban gazdag - nyári estét.

  Szeretettel várjuk!

  Kókai Múzeumok éjszakája
 • XX. Kókai Borfesztivál

  Berki Krisztián Sportcsarnok

  Szeretettel várunk minden kedves borkedvelőt és szórakozni vágyót a

  XX. Kókai Borfesztivál
Összes esemény

Elérhetőségek

Magyar Posta Zrt. tájékoztató napja

A Magyar Posta Zrt. több munkakörre várja a jelentkezőket

Kihelyezett tájékoztató napot tart a munka felvétellel kapcsolatban az alábbi helyszínen és időpontban.
Helyszín:        Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Kóka, Dózsa György út 1.
Időpont:          2017.09.19. (kedd) 09:30

Csatolmány(ok):

Mammográfiás vizsgálat

Mammográfiás szűrővizsgálat időpontja

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A Kókán lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: +36 (28) 507-126.

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott!  Éljen vele!

2017. július 31–augusztus 3.

Kéménysepréssel kapcsolatos tájékoztató

Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet tájékoztatója

A kéménysepréssel kapcsolatos hivatkozások és a helyszínen dolgozó kéményseprők listája az alábbiakban olvashatják el.

A honlap címei www.kemenysepres.hu vagy www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu Mindkét cím a katasztrófavédelem kéményseprőipari tevékenység honlapjára visz.

A főoldalon a mozgó képek alá rendezve találhatóak a legfontosabb és a legfrissebb anyagok.
Általános tájékoztatók – itt: http://www.kemenysepres.hu/hirek/tajekoztatok – a kéményseprést érintő különböző témákban, az aktualitások a Hírek, sajtóanyagok között olvashatóak.
Az online ügyintézési felület a főoldal / ügyfélszolgálat gomb alatt nyílik, ahol online ügyintézésre és IP telefonálásra is lehetőség van: http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat
Minden vonatkozó információ a bal oldali menüsoron keresztül elérhető.

·         A ügyfélszolgálati oldalon és a katasztrófavédelem ellátási területét bemutató oldalon - http://www.kemenysepres.hu/hirek/tajekoztato/35 - egy-egy irányítószám megadásával azonnal lekérdezhető, hogy a mi ellátási területünkhöz tartozik-e az adott település lakossági és társasházi ingatlanjainak ellenőrzése, vagy sem. (A „Kérem, adja meg lakóhelye irányítószámát:” sorban.)

·         A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályokról és az őket kiszolgáló nyilvántartott kéményseprőipari cégekről itt olvashatnak tájékoztatást: http://www.kemenysepres.hu/hirek/hir/28 (a szövegben türkizzel olvasható sorok linkek, amelyek azonnal átvisznek a megfelelő oldalakra).

A területeken dolgozó kéményseprők listája:
Bodzsár Zoltán
Szalay Lajos
ifj. Szalay Lajos
Papp László
Kozák Zoltán
Czakó István
Kozák Sándor
Kozák András
Tönköl László
Molnár László

VOLÁN buszbérlet árusítás

A VOLÁN buszbérletek árusításának módja (a Művelődési ház felújítása idején) Polgármesteri Hivatal nagytermében az alábbiak szerint alakul:

 • Július 03-július 04-ig (2 nap) 14-16 óráig
 • Július 31-augusztus 02-ig (3 nap) 14-16 óráig
 • Augusztus 30-szeptember 01-ig (3 nap) 14-16 óráig

Az alábbi telefonszámokon állunk rendelkezésükre: 0629 428 982; 0620 445 9982

Szíves megértésüket és türelmüket nagyon köszönjük!

TRV ZRT tájékoztatója


 

 

 

Locsoljon kevesebb csatornadíjjal

Többszörösen módosított tájékoztató

Itt a tavasz, indul a locsolási szezon! Locsoljon kevesebb csatornadíjjal!
A kertes házban lakóknak érdemes mérlegelniük, mert locsolómérő felszereltetésével vagy a vízmű locsolási kedvezményének igénybevételével csökkenthetik szennyvízdíjukat.

A kerttulajdonos Fogyasztóink kétféleképp csökkenthetik a locsolásra elhasznált ivóvíz után fizetendő szennyvíz-elvezetési díjat:
1. Május 1. és szeptember 30. közötti időszakban a szennyvízdíjban megjelenő 10 %-os átalánydíjas locsolási kedvezménnyel.
Igénylőlapot Társaságunknál kérhet személyesen, kirendeltségeinken, vagy honlapunk felkeresésével (http://www.trvzrt.hu)
2. Locsolási célú mellékvízmérő felszerelésével, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a kertöntözésre használt víz után kizárólag vízdíjat – csatornadíjat azonban ne- kelljen fizetni. Locsolási mellékmérős szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) kormányrendelet szabályozza.
Figyelem! A kedvezmények közül természetesen egyszerre csak az egyik vehető igénybe. Éppen ezért azoknak, akik korábban már igényelték és részesültek a 10 %-os kedvezményben, de a továbbiakban a locsolási mellékvízmérő felszerelése mellett döntenek, először le kell mondaniuk a korábban érvényesített kedvezményükről.
Locsolómérő felszerelését azon Felhasználóinknak javasoljuk felszereltetni, akik jelentős mennyiségű, havonta 20 m3-nél több vizet használnak, mely nem a csatornába kerül. A locsolómérő felszerelésének költségei (terveztetés, szerelési díj, vízmérő ára) egy átlagos kertes családi háznál akár egy szezon alatt is megtérülhetnek.
Kisebb fogyasztás esetén javasoljuk a locsolási kedvezmény igénybevételét.
Mikor vehető igénybe a mellékvízmérős kedvezmény?
• Amennyiben rendelkezik érvényes közüzemi szerződéssel ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára.
• Amennyiben olyan ingatlannal rendelkezik, melynek van bekötési ivóvízmérője (a locsolóvíz mérésére a bekötési vízmérő után kizárólag egy mellékmérő szerelhető be).
• Amennyiben nincs a víziközmű-szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb - saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetősége.
• Amennyiben nincs a víziközmű-szolgáltatóval szemben díjhátraléka.
Mi a teendő, ha szeretné igényelni az átalánydíjas locsolási kedvezményt?
• A százalékos locsolási kedvezmény igénylését a tárgyév locsolási időszakára kell benyújtani, és a bejelentést követő 30 napon belül válik hatályossá.
Locsolási kedvezmény lépésről lépésre 
• A víziközmű-szolgáltató a benyújtott igényeket 30 napon belül az adatok valódiságának felülvizsgálatával elbírálja, és erről értesíti a Felhasználót.
• A pozitív elbírálás után az elkülönített mérésű locsolási kedvezmény igénybevételére a mérőhely kialakítását erre jogosult szakemberrel meg kell terveztetni.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. Tel: (56) 422-522 Fax: (56) 373-029
Web: www.trvzrt.hu E-mail: info@trvzrt.hu
• A locsolóvíz elkülönített mérésére vonatkozó „Megállapodás” aláírására, a Felhasználó és a víziközmű-szolgáltató között a tervdokumentáció benyújtása és annak kedvező elbírálása után kerülhet sor.
• Az elkészült mérőhelyet, a beépített hiteles mérő zárral történő ellátásával egyidejűleg a víziközmű-szolgáltató nyilvántartásba veszi. Ettől az időponttól kezdődően időkorlátozás nélkül, a locsolóvíz után csatornadíjat nem számít fel.
Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?
• a kérelmező, a tervező azonosítására alkalmas adatokat,
• a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, paramétereit,
• az érintett ingatlan helyszínrajz vázlatát, házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait - külön megjelölve a "locsolási mellékvízmérő" helyét, módját, szerelési rajzát (a mellékvízmérő elhelyezése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása).
Jó tudni!
• Az átalánydíjas locsolási kedvezményt igénybe vevőnek a kedvezményt minden évben meg kell újítania (változhatnak a kedvezmény feltételei, esetleg tartozás keletkezhet az Felhasználónál, vagy egyéb más kizáró ok léphet fel).
• Az elkülönített mérőhelyen vételezett víz kizárólag locsolási célra használható fel.
• A locsolóvíz elkülönített mérését szolgáló mérőhely tervezésével, kialakításával nyilvántartásba vételével, helyszíni szemléjével, vízmérő átvételével és fenntartásával kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik.
• A beépítés/és vagy a nyilvántartásba vétel díját a Fogyasztó a helyszínen fizeti, a kedvezményre jogosító írásos szerződést pedig legkésőbb az igénybevétel megkezdésének napjáig meg kell kötni. Abban az esetben, ha a Fogyasztó a korábbi években már rendelkezett locsolási vízmérővel és 2017-ben is jogosult a kedvezmény igénybevételére, csak a nyilvántartásba vétel díját kell a megfizetni.
• A kedvezmény nem vehető igénybe az önkormányzat által elrendelt locsolási tilalom időszakában.
• A kedvezmény igénybevételéhez a Felhasználónak írásos kérelmet kell benyújtania, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon az ügyfélszolgálati irodában tehet meg (a formanyomtatványok honlapunkról letölthetők). A kérelemhez csatolni kell a műszaki terveket, valamint a műszaki leírást, kivéve azoknak, akik a korábbi években már rendelkeztek locsolási vízmérővel, nekik új tervet nem kell becsatolniuk.
• A szolgáltató elutasíthatja azon Felhasználók kérelmét, akik nem felelnek meg a fenti feltételeknek, vagy az igénybejelentésük valótlan adatokat tartalmaz, illetve a kérelem benyújtásának időpontjában 30 napon túli díjtartozásuk van.
• A szolgáltató azonnali hatállyal jogosult visszavonni a kedvezményt, amennyiben a kedvezményes időszakban a Felhasználó 30 napot meghaladó díjtartozást halmoz fel, vagy a locsolási mérős helyről a vízhasználatot nem csak locsolási célra használja (vagy más ingatlanra is biztosítja) illetve a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. helyszíni ellenőrzését megakadályozza.